Rimex

RIMEX-ийн тухай

Даацын дугуй ба аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний тал дээр онцгой сонголт байх болно

RIMEX бол уул уурхай, ойн аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн салбарт дугуй ба обудны үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч компани юм. Дугуйн обуданд нэмэлтээр оруулж байгаа (RIMEX-д дугуйнд оруулж буй нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар өөрийн гэсэн бодлого бий ) эд ангиуд нь хэрэглэгч бүрийн цаг ба мөнгийг хэмнэхээс гадна илүү аюулгүй ажлын орчинг бүрдүүлнэ гэдэгийг батлаж байгаа юм.

RIMEX нь MES (Machined Extreme Service) ба TSR (Taper Secure Radial) загварын дугуйг зохион бүтээснээрээ аж үйлдвэрлэлийн салбартаа алдартай. Энэ нь төгс дугуй байдалаар зохион бүтээгдсэн бөгөөд обудны чухал хэсгүүдэд 2 дахин их төмөр орсон юм. Мөн RIMEX нь орчин үеийн цацрагт загварын дугуйнд яг таг таардаг дэвшилтэт технологиор дугуй үйлдвэрлэгч цорын ганц компани юм

энгийн стандарт обудыг rimex-ийн загвараар солих нь төгс сонголт болж байгаа бөгөөд энэ нь хэрэглэгчидийн хувьд бие даасан эрэлт хэрэгцээ болж байна. Цаг хугацааг шалгасан гүйцэтгэлийн үр дүнд Rimex-ийн MES ба TSR загварын дугуй обуд / RIMEX нь ирээдүйн дугуйг шалгах ба боловсронгуй болгож байгаа энэ салбартаа тэргүүлэгч компаниудтай хамтран ажиллаж байна /нь хэргэлэгчидийн хувьд энэ төрөлдөө шинэ үе болж байна

Яагаад RIMEX гэж?

Бат бөх байхаар бүтээгдсэн

MES загвар нь дугуйнд үйлчилэх бүх чиглэлийн хүчийг дээд тал нь 73% өсгөхөд даах чадвартай, обудны төгс дугуй хэлбэр нь даацыг нэмэгдүүлэхээс гадна дугуй ба обудны бусад эд ангиудын даацыг бас нэмэгдүүлнэ. Эдгээр чухал үзүүлэлтүүд нь дугуй болон обудны аль альных нь эдэлгээг уртасгаж мөн аюлгүй ажиллагааг сайжируулж байгаа юм.

Үндсэн хэрэглээнд зориулан бүтээв

RIMEX-ийн тогтмол шинэчилэл нь ирээдүйд дугуй ба обудны технологийн шинэчилэлийг түргэсгэж байна. TSR загвар нь обуданд байх пиланзыг үгүй болгосноор илүү эдэлгээ сайтай дэвшилтэт технологийг бүтээсэн. Мөн TSR загвар нь элгэвч болон дугуйн хажуу талыг тогтворжуулснаар дугуйн элэгдэлтийг багасгасан. TSR загварын MES загвартай ижил тал нь обудны зорсон гадаргуу нь агаар алдалтыг зогсоосноор дугуйн үзүүлэлтэд илүү таарж тохирох ба бат бөх чанар болон эдэлгээг тогтоож байхаар бүтээгдсэн юм. Үүгээрээ RIMEX нь хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн болж байна.

Дэлхий даяар батлагдсан үзүүлэлт

Авто машин үйлдвэрлэлийн салбарт тросстой дугуй гарч ирснээр маш чухал хувьсал гарсан нь аж үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан тросстой дугуйн танилцуулагаар уг дугуй нь хэргэлхэд маш тохиромжтой бөгөөд их хэмжээний мөнгийг хэмнэж байжээ. RIMEX-ийн MES ба TSR загварын обуд ба дугуйнууд зөв тохирсон дизайн даа ялангуяа дээд зэргэлэлийн үзүүлэлттэй аж үйлдвэрийн зориулалттай тросстой дугуйг зохион

Сул зогсолтыг багасгана

MES ба TSR загварын хөгжилийн хувьд обуд ба түүний жижиг эд ангийн эвдрэл гэмтэл ба нугаларалт буюу хэврэг байдал нь өнгөрсөнд үлдсэн зүйлс юм. RIMEX-ийн бүтээгдэхүүнүүд нь дэлхий даяар тэргүүлэх уул уурхайн компаниуд дээр хэрэглэгдэж шалгагдсанаар дээд зэргийн гэдгээ нотолсон юм. Үр дүн нь гэвэл тэдгээр уурхайнуудйн бүх тээвэрийн билазууд зөвхөн MES ба TSR загварын дугуйнуудыг хэргэлэж байна. RIMEX-ийн бүтээгдэхүүнүүд дэлхий даяар хэрэглэгдэх болсон цөөхөн хэдэн шалтгаанаас дурдхад сул зогсолтыг багасгана, засвар үйлчилгээний зардалыг багасгана, аюлгүй ажиллагааг сайжируулна гэх мэт.

Дугуй ба Обуд

RIMEX бол MES загвар ба TSR загварыг зохион бүтээснээрээ аж үйлдвэрийн салбарт их алдар цуутай. Зохион бүтээсэн уг бүтээгдэхүүнүүд нь төгс дугуй зорогдсон ба өндөг ачаалал авдаг хэсгүүдэд 2 дахин төмөр нэмж өгсөн. RIMEX нь орчин үеийн тросстой дугуйнд яг таардаг дэвшилтэт дугуйн технологиор дугуй үйлдвэрлэгч цорын ганц компани юм. Хэрэглэгчидийнхээ тус тусын хэрэгцээнд тулгууралсанаар RIMEX-ийн загварууд нь стандарт обудыг солих төгс сонголт болж байна.

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

RIMEX нь зөвхөн дугуй ба обуд бус түүнээс өөр олон зүйл бүтээдгээрээ бахрахдаг. Бидэнд дугуй ба обудтай төгс зохицон ажиллахаас гадна зардалыг хэмнэж ажлыг аюлгүй бөгөөд амар болгох олон бүтээгдэхүүн бий. Манай дугуйтай ижил хамааралтай бүтээгдсэн дагалдах бүтээгдэхүүнүүд нь тухайн салбарын тусгай аж үйлдэрүүдтэй уулзхад маш хэрэгтэй гэсэн хандлага харагдаж байна.